Isaac Cohen-Hoshen,unul dintre juc?torii care au contribuit la dezvoltarea reziden?ialului românesc modern, este doar un exemplu de investitor care mizeaz? din nou pe locuin?ele autohtone.

investitori-622x350

Isaac Cohen-Hoshen (foto sus, al treilea din stânga) venea pentru prima dat? în România la începutul anilor 2000. ”Eram un investitor pasiv în România, al?turi de prieteni de-ai mei, în segmentul industrial al lemnului. Nu mergea prea bine investi?ia, dar în acea vreme am întâlnit, în avionul cu care veneam în România, mul?i oameni care vorbeau despre oportunit??ile din real estate”, î?i aminte?te Isaac Cohen-Hoshen.

În 2004, când fiul s?u cel mare, Dvir, a terminat studiile universitare, Isaac Cohen-Hoshen a analizat aceste oportunit??i. ”Am v?zut care erau pre?urile terenurilor ?i costurile contruc?iei ?i de marketing ?i ne-am dat seama c? era vorba de o marj? frumoas?. Am început cu o companie mic? în 2004, compus? din familie ?i prieteni, cu proiecte mici în Floreasca, în Her?str?u ?i în Nordului ?i lucrurile au mers foarte bine”, spune omul de afaceri.

Întrucât resursele financiare ale familiei erau limitate, cei doi au cooptat ”al?i prieteni ?i fonduri care au vrut s? ni se al?ture”, dup? cum spune Isaac Cohen-Hoshen. A?a a luat na?tere compania Adama, care a dezvoltat peste 1.500 de apartamente în Bucure?ti ?i în alte ora?e mari din ?ar?. ”Ne-am extins ?i în Ucraina, Republica Moldova, Croa?ia, Turcia. Grosul activit??ii a fost îns? în România, au fost ani foarte buni pân? la criz?, ni s-au al?turat companii mari precum Morgan Stanley, Lehman Brothers, Immofinaz. Apoi, lucruri rele au venit dinspre Vest ?i totul a înghe?at. A fost mai bine pentru noi s? lu?m o pauz?, am vândut activitatea c?tre Immofinanz,care a continuat cu succes”, explic? Isaac Cohen-Hoshen.

http://www.forbes.ro/rezidential-intoarcerea-investitorilor-36341